Håndtering av personopplysninger

All behandling av personopplysninger skjer i henhold til personopplysningsloven. Opplysningene du registrerer på denne websiden vil behandles av Orkla House Care Norge AS eller konsernforbundet selskap og vil ikke bli overført til tredjepart. Opplysningene vil kun bli benyttet for det formål å administrere livstidsgarantien.

Ved å registrere dine personopplysninger på denne websiden gir du ditt samtykke til at Orkla House Care Norge AS behandler dem som nevnt over.

Om du vil ha mer informasjon om hvordan dine opplysninger behandles, eller ønsker du å endre eller slette dine opplysninger er du velkommen til å kontakte oss via epost på jordan.kundeservice@orkla.no eller på telefon +47 22 54 40 19 .

Om du vil ha informasjon om hvilke personopplysninger som behandles hos oss kan du kostnadsfritt en gang per år skriftlig be om å få utskrift fra registeret. Begjæringen må være underskrevet og skal sendes til følgende adresse:

Orkla House Care Norge AS
Postboks 423 Skøyen
0213 Oslo
Norge

Det er kun slike skriftlige forespørsler som vil bli håndtert – forespørsler via e-post vil ikke gi rett til innsyn.