Pensel 19 mm Strekpensel

Tynn strekpensel på 19mm

Jordan strekpensel er spesielt tilpasset tynne streker og maling av de aller minste detaljene. Penselen har skråskjært naturbust og treskaft.

Jordan strekpensel er spesielt tilpasset strektrekking og maling av de aller minste detaljene. Penselen har skråskjært naturbust og treskaft.

Jordan artikkel nummer: 2425034